GiM-Fysiskt aktiva spel


Kom och testa GiM, gaming på ett annorlunda sätt, där man är fysiskt aktiv.
Anmälan senast 22 april till:
info@younggamers.se

Vid GiM-träffen kan du prova VR, Xbox, Nintendo och reaktionsknapparna Blazepod.
Samtliga spel är fysiskt aktiva och många av dessa kan anpassas om du har någon
funktionsnedsättning. Tänk på att ta på dig bekväma kläder och skor, så du kan röra
dig fritt.
Datum: 25 april
Tid: Kl. 17 – 18.30
Plats: GiM-lab, Högskolan i Halmstad, entré S
(jämte esportlabb)
Kostnad: Gratis!
Ålder: 8 – 15 år
Anmälan senast 22 april till: info@younggamers.se
Vi bjuder på popcorn och dricka.
Uppge ev. födoämnesallergi vid anmälan.
OBS! Antalet platser är begränsade

GiM står för Gaming in Motion dvs fysisk aktivitet via digitala spel.
GiM är ett projekt som drivs av Young Gamers med stöd av
Allmänna Arvsfonden.