Aktiviteter

I Young Gamers träffas barn och unga som gillar gaming och är upp till 25 år.
Se mer under respektive aktivitet.
Även vuxna runt barnen och ungdomarna är välkomna som medlemmar för att
ta del av föreningens kunskap runt gaming.

Young Gamers jobbar kring gaming ur ett helhetsperspektiv och driver
ett treårigt projekt, Gaming in Motion med stöd av Allmänna Arvsfonden.