Om oss

Young Gamers bildades i november 2020, för att bygga ett community för alla barn och unga med intresse för gaming. I Young Gamers är tyngdpunkten den sociala biten, att träffa nya kompisar och ha kul tillsammans. Centralt i Young Gamers är projektet Gaming in Motion (GiM), ett treårigt projekt som stöds av Allmänna Arvsfonden med start 1 januari 2023. Syftet med projektet är att skapa möjlighet för barn och unga med eller utan funktionsnedsättning, att utöva fysisk aktivitet på ett lustfyllt sätt via digitala spel.

Föreningen bildades under Projekt e-sports projekttid, för att tillvarata projektets erfarenheter, kunskaper och kontakter. Projektet bedrevs under perioden 200301 – 230228, ett treårigt arvsfondsprojekt med RBU Halland (föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) som projektägare och i samarbete med Högskolan i Halmstad och ABF Halland. Syftet som genomsyrat hela projektet har varit att ge barnen och ungdomarna en social arena där de kan träffas och hitta nya kompisar, vilket tros bidrar till ett minskat utanförskap och en bättre fysisk och psykisk hälsa. Målsättningen har varit att tillgängliggöra e-spelvärlden för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, bland annat genom att visa på alternativa styrsätt för att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska kunna delta i e-spelvärlden.