Bli medlem

Young Gamers (YG) är en förening för dig som gillar gaming. Vi träffas online och i esportlabb på Högskolan i Halmstad.


YG välkomnar alla, även dig som är i behov av en mer anpassad miljö.
Våra aktiviteter riktar sig till dig som är upptill 25 år, men föreningen jobbar också med informationsspridning kring gaming till vuxna runt de