Metodmaterial

Gaming in Motion (GiM) är ett sätt att vara fysiskt aktiv via digitala spel och ett komplement eller alternativ till traditionell fysisk aktivitet.
I detta Arvsfondsprojekt har vi tagit fram ett metodmaterial, samt informations- och intervjufilmer, som du hittar nedan. Metodmaterialet i bokform finns att köpa i vår shop.

I den här filmen får du en inblick i Arvsfondsprojketet Gaming in Motion (Gim).

Barn och föräldrar berättar om sina upplevelser av GiM. Här berättar också representanter från fokusområdena skola, sjukvård, gaming-, idrotts- och funktionshindervärldarna om sin syn på GiM utifrån sina perspektiv.

I metodmaterialet hittar du information och inspiration kring hur man kan vara fysiskt aktiva på ett lustfyllt sätt. Här finns också intervjuer med personer från fokusområdena skola, sjukvård, gaming-, idrotts- och funktionshindervärldarna, där de berättar om sin syn på GiM.
Köp metodmaterialet i bokform i vår shop!
Här hittar du hela metodmaterialet i PDF-format!

Intervjufilmer – GiM

Skolan
Intervju med skolpersonal om GiM-metoden.
Läs mer!

Hur skulle man kunna använda sig av GiM-metoden inom skolvärlden?
Hör Pernilla och Britt från Närvaroteamet i Hylte kommun och Sandra från Nyhemsskolan berätta om sin syn på GiM och dess användningsområden inom skolan.

Sjukvården
Intervjuer med sjukvårdspersonal om GiM-metoden.
Läs mer!

Hur skulle man kunna använda sig av GiM-metoden inom sjukvården?
Hör Annelie Albertsson från Dako/Datateket och barnläkare Anna Kasemo berätta om sin syn på GiM och dess användningsområden inom sjukvården.

Funktionsnedsättning
Läs mer!

Hur skulle man kunna använda GiM om man har en funktionsnedsättning?
GiM möjliggör fysisk aktivitet för målgruppen och kan bidra till ett socialt sammanhang. I filmen intervjuas Johan Klinthammar, förbundsordförande för RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar och ger sin syn på GiM.

Gamingvärlden
Intervju med representanter från gamingvärlden.
Läs mer!

Hur skulle man kunna använda sig av GiM-metoden inom gamingvärlden?
Fredrik ”Jaegarn” Kempf, landslagstränare i e-sport och Simon Guiterrez, proffsspelare, berättar om sin syn på GiM och gamingens betydelse ur ett socialt perspektiv.

Idrottsvärlden
Intervjuer med representanter från idrottsvärlden.
Läs mer!

Hur skulle man kunna använda sig av GiM inom idrottsvärlden?
Isabella och Lydia från HBK, samt Ida Andersson Wulf, landslagssimmare i parasimning, berättar hur idrottsvärlden skulle kunna bli än mer inkluderande med hjälp av GiM.

Informationsfilmer – GiM

Xbox
Ett sätt att utöva GiM är via Xbox.
Läs mer!

Hur kan man utöva GiM på Xbox tillsammans på ett lustfyllt och motiverande sätt?
Se Leon och mamma Jennica och hör hur de ser på fysisk aktivitet via GiM.

Nintendo Wii
Ett sätt att utöva GiM är via Nintendo Wii.
Läs mer!

Hur kan man utöva GiM via Nintendo Wii tillsammans på ett lustfyllt och motiverande sätt?
Se Axel och pappa Jonas, samt Carl och Johanna och hör hur de ser på fysisk aktivitet via GiM.

Nintendo Wii med balansplatta
Genom att använda en balansplatta kopplad till Nintendo Wii
ges fler möjligheter för personer med funktionsnedsättning att utöva GiM.
Läs mer!

Hur kan man utöva GiM med hjälp av en balansplatta via Nintendo Wii?
Se Carl och Johanna och hör hur Carl ser på fysisk aktivitet via GiM och vilka möjligheter det innebär när man har en funktionsnedsättning.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är GIM-LOGO-LIGGANDE-POSITIV-1-1024x344.png