Funktionsnedsättning

Young Gamers är en förening för alla barn och unga upp till 25 år, oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte.

Vi jobbar aktivt med anpassningar utifrån deltagarnas behov, för att tillgängliggöra e-spelvärlden för så många som möjligt.
Genom många års arbete i RBU (föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) har vi skaffat en stor kunskap och kompetens kring anpassning för barn/unga med funktionsnedsättning.