Funktionsnedsättning

Young Gamers är en förening för alla barn och unga upp till 25 år, oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte.

Vi jobbar aktivt med anpassningar utifrån deltagarnas behov, för att tillgängliggöra e-spelvärlden för så många som möjligt.
Genom många års arbete i RBU (föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) har vi skaffat en stor kunskap och kompetens kring anpassning för barn/unga med funktionsnedsättning.

Personer med rörelsenedsättning och problem med balans kan med hjälp av en balansplatta som läggs ovanpå Wii-balanceboard och kopplas till Nintendo Wii, styra spelet genom att luta sig i sidled. Via spelet övas bl. a. bålstabilitet på ett lustfyllt sätt.

Det finns möjlighet att prova balansplattan i GiM-gymmet på Högskolan i Halmstad.
Se filmen där Carl spelar med hjälp av balansplattan!

Har man problem med motoriken kan man som komplement/alternativ istället för mus/tangentbord använda Xbox adaptive control. I spelen kan olika funktioner mappas om så att de kan styra via adaptive control.
Läs mer om adaptive control och annan utrustning för anpassning här!