E-Spelträffar

Under hösten 2024 bjuder Young Gamers in sina och RBU Hallands medlemmar till e-spelträffar på onsdagarna i esportlabb på Högskolan i Halmstad.
E-spelträffarna riktar sig främst till barn och unga med funktionsnedsättning
i åldern 10 – 25 år.E-spelträffarna inleds med en gemensam samling, där ledarna berättar om
vilket spel gruppen kommer att spela tillsammans under första timmen.
I pausen bjuds det på fika och efter pausen får deltagarna själva välja
vilket spel de vill spela. Förutom traditionell PC, finns det också möjlighet
att spela olika typer av konsolspel och VR.

Under hösten kommer deltagarna att delas in i två olika grupper, med
terminsstart 11 september för grupp 2 och 18 september för grupp 1.
Se datum nedan!

Anmälan senast 1 september till: info@younggamers.se
Uppge ev. födoämnesallergi vid anmälan.
Gruppernas sammansättning bestäms utifrån deltagarnas behov och ålder.
Plats: esportlabb, Högskolan i Halmstad, entré S
Ålder: 10 – 25 år
Deltagaravgift: 50 kr/deltagare/termin
Ledare: Meddelas senare.
OBS! Antalet platser är begränsade!

Datum Grupp: 1 (jämna veckor):
September: 18
Oktober: 2, 16, 30
November: 13, 27
December: 11 (julavslutning)Datum Grupp: 2 (udda veckor):
September: 11, 25
Oktober: 9, 23
November: 6, 20
December: 4 (julavslutning)

Vid e-spelträffarna finns möjlighet att spela olika spel på våra gamingdatorer, konsoler
och VR. Du möts av kunniga ledare som hjälper dig. Oavsett om du spelat mycket tidigare
eller aldrig spelat är du välkommen.

I möjligaste mån görs anpassningar för barn och unga med funktionsnedsättning. I esportlabb
finns olika styrhjälpmedel såsom Xbox Adaptive Contol, att prova och använda sig av. Dessutom
finns det Xbox-kontroller att koppla in till datorerna, så att man kan spela med dessa istället för
tangentbord/mus.

Vi bjuder barnen/ungdomarna på en enklare fika. Medföljande förälder/assistent etc,
kan köpa fika till självkostnadspris.

Vid e-spelträffarna finns det möjlighet för föräldrar att sitta precis utanför esportlabb.
Är deltagaren i behov av stöd av förälder eller assistent är ni välkomna att vara med
inne i esportlabb. Aktiviteterna anpassas i möjligaste mån utifrån deltagarnas behov.

När anmälningstiden löpt ut kommer du att få en bekräftelse om du är en av dem
som fått plats i någon av grupperna. Därefter betalar du in deltagaravgiften, innan
första träffen. Hur du betalar i avgiften meddelas du i samband med bekräftelsen.
I esportlabb har vi tagit fram ordningsregler som gäller vid Young Gamers och RBU
Hallands träffar. När du anmäler dig/ditt barn, accepterar och ansvarar ni för att följa
ordningsreglerna. I samband med mejlutskicket får ni också ett mobilnummer till
ledaren för träffarna, så att ni kan höra av er om ni inte kommer till träffen, eller om
entrédörren till högskolan är låst.

OBS! Barnen/ungdomarna behöver kunna spela självständigt i viss mån och ta till sig
instruktioner, så att utrustningen i esportlabb inte tar skada. Det finns alltid ledare på
plats som hjälper till med spelen och utrustningen.

Är du inte medlem i Young Gamers är du välkommen att bli det här!