E-Spelträffar

Under våren 2024 bjuder Young Gamers in sina och RBU Hallands medlemmar till e-spelträffar på onsdagarna i esportlabb på Högskolan i Halmstad.E-spelträffarna inleds med en gemensam samling, där ledarna berättar om
vilket spel gruppen kommer att spela tillsammans under första timmen.
I pausen bjuds det på fika och efter pausen får deltagarna själva välja
vilket spel de vill spela. Förutom traditionell PC, finns det också möjlighet
att spela olika typer av konsolspel och VR.

Under våren kommer deltagarna att delas in i två olika grupper, en med
äldre deltagare (jämna veckor) med terminsstart 24 januari och en med yngre
deltagare (udda veckor) med terminsstart 31 januari.
Se datum nedan!

Anmälan senast 15 januari till: info@younggamers.se
Uppge önskemål om grupptillhörighet och ev. födoämnesallergi vid anmälan.
Gruppernas sammansättning bestäms utifrån deltagarnas behov och ålder.
Plats: esportlabb, Högskolan i Halmstad, entré S
Ålder: 10 – 25 år
Deltagaravgift: 50 kr/deltagare/termin
Ledare: Simon och ytterligare en ledare
OBS! Antalet platser är begränsade!

Datum Grupp: 1 (jämna veckor):
Januari: 24
Februari: 7, 21
Mars: 6, 20
April: 3, 17
Maj: 15
OBS! Ej 1 maj

Datum Grupp: 2 (udda veckor):
Januari: 31
Februari: 14, 28
Mars: 13, 27
April: 10, 24
Maj: 8

Vid e-spelträffarna finns möjlighet att spela olika spel på våra gamingdatorer, konsoler
och VR. Du möts av kunniga ledare som hjälper dig. Oavsett om du spelat mycket tidigare
eller aldrig spelat är du välkommen.

I möjligaste mån görs anpassningar så att barn och unga med funktionsnedsättning
ska kunna delta. I esportlabb finns olika styrhjälpmedel såsom Xbox Adaptive Contol,
att prova och använda sig av. Dessutom finns det Xbox-kontroller att koppla in till
datorerna, så att man kan spela med dessa istället för tangentbord/mus.

Vi bjuder barnen/ungdomarna på en enklare fika. Medföljande förälder/assistent etc,
kan köpa fika till självkostnadspris.

Vid e-spelträffarna finns det möjlighet för föräldrar att sitta precis utanför esportlabb.
Är deltagaren i behov av stöd av förälder eller assistent är ni välkomna att vara med
inne i esportlabb. Aktiviteterna anpassas i möjligaste mån utifrån deltagarnas behov.

När anmälningstiden löpt ut kommer du att få en bekräftelse om du är en av dem
som fått plats i någon av grupperna. Därefter betalar du in deltagaravgiften, innan
första träffen. Hur du betalar i avgiften meddelas du i samband med bekräftelsen.
I esportlabb har vi tagit fram ordningsregler som gäller vid Young Gamers och RBU
Hallands träffar. När du anmäler dig/ditt barn, accepterar och ansvarar ni för att följa
ordningsreglerna. I samband med mejlutskicket får ni också ett mobilnummer till
ledaren för träffarna, så att ni kan höra av er om ni inte kommer till träffen, eller om
entrédörren till högskolan är låst.

OBS! Barnen/ungdomarna behöver kunna spela självständigt i viss mån och ta till sig
instruktioner, så att utrustningen i esportlabb inte tar skada. Det finns alltid ledare på
plats som hjälper till med spelen och utrustningen.

Är du inte medlem i Young Gamers är du välkommen att bli det här!