GDPR

Syftet med denna policy är att säkerställa att Young Gamers hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Young Gamers är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas av organisationen. Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy, samt att den implementeras och efterlevs i verksamheten och ansvarar för uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.
Har du frågor är du välkommen att oss via: info@younggamers.se