Info om Gaming in Motion

GiM, Gaming in Motion, är ett treårigt projekt som drivs med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Syftet med projektet är att skapa möjlighet för barn och unga med eller utan funktionsnedsättning, att utöva fysisk aktivitet på ett lustfyllt sätt via digitala spel. Projektet vill bidra till en ökad/bevarad psykisk och fysisk hälsa, men också till att motverka socialt utanförskap. 

Styrgruppen består av representanter från:

  • Högskolan i Halmstad
  • DreamHack
  • Riksförbundet RBU
  • AEP
  • Christina Holm

Projektledare:

Agneta Tubérus
Maria Norrman
Mejl: info@younggamers.se
Tel. 0730-29 74 06

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är GIM-LOGO-LIGGANDE-POSITIV-1-1024x344.png