Info om Gaming in Motion

GiM, Gaming in Motion, är ett treårigt projekt som drivs med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Syftet med projektet är att skapa möjlighet för barn och unga med eller utan funktionsnedsättning, att utöva fysisk aktivitet på ett lustfyllt sätt genom e-spel. Projektet vill bidra till en ökad/bevarad psykisk och fysisk hälsa, men också bidra till att motverka socialt utanförskap.