Extra årsmöte

Välkomna!

Till Young Gamers extra årsmöte onsdag den 7 juni kl. 18 – ca 18.30 i
Young Gamers Discordkanal.
För att delta i årsmötet behöver du senast den 31 maj anmäla dig till:
info@younggamers.se
Uppge din e-postadress vid anmälan.
När du anmält dig, får du information om hur du deltar i mötet.

Nedan hittar du handlingarna till Young Gamers extra årsmöte.
Handlingar läggs till löpande när de blir klara. Dock finns alla handlingar
tillgängliga senast den 23 maj.

Handlingar Young Gamers årsmöte:

Kallelse till Young Gamers extra Årsmöte
4. Dagordning
5. Val av årsmötesfunktionärer
6-9.Val av ledamöter
10. Val av valberedning

Önskar du handlingarna skickade till dig?
Mejla då till info@younggamers.se och begär detta.
Årsmötet hålls i enlighet med Young Gamers stadgar, som du hittar här!

Protokollet mejlas till Young Gamers medlemmar senast 19 juni 2023.
Önskar du protokollet skickat till dig mejla till:
info@younggamers.se